Valde

Mūsu biedrības ikdienas darbu vada biedrības valde. Valde tiek ievēlēta uz diviem gadiem un sastāv no valdes priekšsēdētāja(-s), priekšsēdētāja(-s) vietnieka(-ces), kasiera, un līdz četriem tālākiem valdes locekļiem.

 

Mūsu aktuālās valdes sastāvā darbojas:

 

Laura Putāne

Laura Luksts - Lukstiņa

Pēteris Vīgants

Līga Veita

Jānis Veits